Forekomst av demens i Norge

Forekomst av demens i Norge
Varenr.
3193
Pris
kr 90,00 Eks. MVA

Kvantumsrabatt

Loading...

Forekomsttall av demens i Norge er viktig for bedre å kunne planlegge riktige tjenester for personer med demens i dag, og for å kunne gjøre riktige beregninger av tjenestebehov i dag og i tiden fremover. I løpet av planperioden for Demensplan 2020 har en nasjonal forekomststudie av demens blitt gjennomført, og har skaffet til veie kunnskap om forekomst av demens i Norge. Rapporten presenterer estimater for forekomst av demens, mild kognitiv svikt (MCI) og ulike typer demenssykdommer, samt framtidige anslag for antall personer med demens for årene 2050 og 2100.

I rapporten kan du blant annet lese om:

  • De vanligste demenssykdommene
  • Datagrunnlaget for forekomstundersøkelsen
  • Prosjektene HUNT4 70+, HUNT4 Trondheim 70+ og UngDemens i Trøndelag
  • Kartleggingsverktøy for kognitiv vurdering
  • Forekomst av demens og MCI i Norge
  • Forekomst av subtyper av demenssykdom i Norge
  • Forekomst av demens blant yngre personer
  • Antall personer med demens i 2050 og 2100

Rapporten vil være aktuell for alle interesserte, inkludert leger, annet helsepersonell, politisk ledelse, og øvrige som arbeider innen feltet eldreomsorg. Rapporten gir grunnleggende data for planleggingen av framtidige helse og omsorgstjenester.

Rapporten er laget av Aldring og helse på oppdrag fra Helsedirektoratet.

Last ned digital versjon av boken Forekomst av demens i Norge

Antall sider: 35

Utgivelsesår: 2020

ISBN: 978-82-8061-579-4 (PDF)

Interaktiv PDF: Last ned her

ISBN 978-82-8061-578-7 (trykt)