Det går an!

Det er mange som ønsker å hylle Aase-Marit Nygård på hennes 70-årsdag. Hennes faglige innsats gjennom nesten 50 år har ført til store fremskritt innenfor aldersforkningen og demensfeltet.
Miljøbehandling er ett av mange felt innenfor demensomsorgen som hun har engasjert seg i. I fagmiljøet er det bred enighet om at miljøbehandlingens muligheter må undersøkes nøyere. I denne boken med 33 bidrag fra norske demensarbeidere, vises bredden i den behandling som ikke handler om medisiner, men om god tilrettelegging, blikk for individet og kunnskap om demenssykdommenes mange uttrykk.
Boken vil gi innsikt og idéer til en bred og tverrfaglig gruppe fagfolk i demensomsorgen, studenter og andre som ønsker å få et tydeligere bilde av miljøbehandling for personer med demens.
 
Antall sider: 368
Utgivelsesår: 2007
ISBN: 978-82-8061-079-9