DEMENS - sykdommer, diagnostikk og behandling

DEMENS - sykdommer, diagnostikk og behandling
Varenr.
2856
Pris
kr 440,00 Eks. MVA

Kvantumsrabatt

Loading...
I Norge har i dag om lag 80 000 personer demens, og vi antar at antallet vil stige betydelig i årene som kommer på grunn av økende eldrebefolkning.
Helse- og omsorgspersonell møter personer med demens og deres pårørende på mange arenaer i kommune- og spesialisthelsetjenesten. Målet for helsevesenet er å tilby omsorg, utredning og behandling tilpasset hver enkelt person med demens og
hans eller hennes nærstående.

Ulike typer demens og ulike utviklingstrinn i demensforløpet vil gi forskjellige utslag i psykologisk,
atferdsmessig, motorisk og dagliglivets fungering. Dette betyr at helsepersonell må ha solid
fagkunnskap og en helhetlig tilnærming for å kunne ivareta personer med demens.
 
Denne læreboka er skrevet for helsepersonell med bachelorgrad, psykologer og leger, men den vil
også være nyttig for annet helsepersonell som i sitt arbeid møter personer med demens. Innholdet
i boka bygger på læreboka Demens – Fakta og utfordringer, 5. utgave fra 2009, men stoffet er omfattende revidert og har fått ny struktur. Knut Engedal og Per Kristian Haugen har vært redaktører, og en rekke dyktige fagfolk har bidratt som medforfattere.
 
Boka er inndelt i 7 deler:
1: Om demens
2: Ulike årsaker til demens
3: Delirium og psykiske lidelser
4: Diagnostikk
5: Nevropsykiatriske symptomer
6: Tiltak til personer med demens og pårørende
7: Bilkjøring og juridiske spørsmål
 
Antall sider: 400
Utgivelsesår: 2018
ISBN: 978-82-8061-339-4