Demens før 65 år - Fakta, utfordringer og anbefalinger

Demens før 65 år - Fakta, utfordringer og anbefalinger
Varenr.
2131
Pris
kr 60,00 Eks. MVA

Kvantumsrabatt

Loading...

Utviklingsprogram om yngre personer med demens - Demensplan 2015
Denne rapporten tar utgangspunkt i de ulike sykdommene som fører til demens hos personer under 65 år, forekomst av disse og hvilke spesielle utfordringer de medfører både for pasient, familie og samfunn.

Med bakgrunn i intervjuer med pasienter, pårørende og helsepersonell, og kartlegging av eksisterende tilbud både i spesialist- og kommunehelsetjeneste, samles erfaringene og munner ut i anbefalinger om hva som bør prioriteres på de ulike områdene.
Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse fikk i 2009 i oppdrag av Helsedirektoratet å gjennomføre et utviklingsprogram om yngre personer med demens. Programmet som er en del av Demensplan 2015, har gitt en verdifull mulighet til å lære mer om hvordan det er å få en sykdom som fører tildemens i en alder når mange fortsatt er i en yrkesaktiv del av livet. Arbeidet med programmet har gitt informasjon vi tror vil ha betydning både for helsepersonell og planleggere og vær enyttig kunnskap for å utvikle gode tilbud for yngre personer med demens og deres pårørende.
 
Antall sider: 44
Utgivelsesår: 2012
ISBN: 978-82-8061-182-6