Dagaktivitetstilbud for personer med demens - en håndbok

Dagaktivitetstilbud for personer med demens - en håndbok
Varenr.
3181

Kvantumsrabatt

Loading...

Dagaktivitetstilbud for personer med demens – en håndbok red

Elin H. Aarø Strandli, Jørgen Wagle og Kjersti Wilson (red.)

I 2020 fikk kommunene en lovfestet plikt til å ha dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens. Denne håndboka gir oppdatert kunnskap om hvordan en kommune kan etablere og drive dagaktivitetstilbud for denne pasient- og brukergruppa. Håndboka vil være aktuell for ansatte i kommunen som skal jobbe med planlegging og etablering av nye dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens og personell som arbeider på slike tilbud.

Boka tar utgangspunkt i punkter som kan være viktige ved planlegging av dagaktivitetstilbud, og setter deretter fokus på etablering og drift. Til slutt i boka er det en innføring i juridiske aspekter som vurderes som sentrale i denne forbindelsen. Her gis det blant annet en introduksjon av aktuelle lover og sentrale rettigheter for pasienter, brukere og nærmeste pårørende.

 

Ved etablering av dagaktivitetstilbud oppfordres det til å tenke nytt og kreativt, og vi håper at denne håndboka kan bidra til det. Håndboka er laget av Aldring og helse på oppdrag fra Helsedirektoratet, og er en revidering av utgaven fra 2012.

Last ned digital versjon av boken Dagaktivitetstilbud for personer med demens-en håndbok

dagaktivitetstilbud for denne pasient- og brukergruppa. Håndboka

Antall sider: 103
Utgivelsesår: 2020
ISBN: 978-82-8061-545-9 (PDF)
Web PDF: last ned her
Interaktiv PDF: last ned her

ISBN: 978-82-8061-
653-1 (HTML) last ned her
ISBN: 978-82-8061-518-3 (trykt)