Å gjøre en forskjell 3

Å gjøre en forskjell 3
Varenr.
3295
Pris
kr 400,00 Eks. MVA

Kvantumsrabatt

Loading...
Individuell kognitiv stimuleringsterapi
En manual for pårørende og omsorgspersoner

 

Kognitiv stimuleringsterapi er en standardisert metode som består av aktiviteter som stimulerer orientering, språk, eksekutive funksjoner, oppmerksomhet og hukommelse hos personer med mild til moderat grad av demens. Det er skrevet tre manualer om kognitiv stimuleringsterapi. To av dem beskriver kognitiv stimuleringsterapi i grupper. Denne manualen beskriver hvordan du som pårørende og omsorgsperson kan gjennomføre terapien sammen med personen med demens.
 
Manualen inneholder forslag til innhold i 75 sesjoner med stimulerende aktiviteter innen ulike temaer. Det er anbefalt at man gjennomfører tre sesjoner per uke av 20 til 30 minutters varighet, men det er rom for tilpasninger. Metoden stiller ikke krav til spesialutstyr eller deltagelse på kurs. Forskning har vist at det å delta i aktiviteter som stimulerer kognisjon, kan bedre livskvaliteten til personer med demens (Spector m fl 2003, 2005, 2011). En norsk studie konkluderer med at individuell kognitiv stimuleringsterapi for noen hjelper til med å dele engasjerende aktiviteter sammen og blir da et verktøy for positivt samvær og bedre kommunikasjon (Madsø m fl 2024). Og videre, at pårørende som er involvert i individuell kognitiv stimuleringsterapi har færre depressive symptomer enn andre pårørende (Leung m fl 2017). Manualen kan benyttes av gruppeledere som inspirasjon.
 
Manualen er opprinnelig utgitt på engelsk av Hawker Publications. Originaltittelen er Making a difference 3. individual Cognitive Stimulation Therapy: A manual for carers. Forfattere er
Lauren Yates, Martin Orrell, Phoung Leung, Aimee Spector, Bob Woods og Vasiliki Orgeta.
Den norske utgaven er oversatt og tilrettelagt av Torhild Holthe, Rita Weum og Thale Kinne Rønqvist i Aldring og helse.
 
Antall sider: 164
Utgivelsesår: 2021
ISBN: 978-82-8061-647-0 (trykt)