Å gjøre en forskjell 2

Å gjøre en forskjell 2
Varenr.
3344
Pris
kr 340,00 Eks. MVA

Kvantumsrabatt

Loading...
Vedlikeholdsprogram for kognitiv stimuleringsterapi til personer med demens
En manual for gruppeledere

Denne manualen inneholder et evidensbasert vedlikeholdsprogram for gruppebasert kognitiv stimuleringsterapi. Programmet er utviklet for helsepersonell som ønsker å bidra til å bedre livskvaliteten til personer med demens. Manualen inneholder 24 sesjoner som har en fast struktur med oppstart, hovedaktivitet og avslutning. Programmet kan benyttes i dagaktivitetssentre, sykehjem og omsorgsboliger, på sykehus og i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Å gjøre en forskjell 2 er nummer to i rekken av en serie av tre manualer.

Kognitiv stimuleringsterapi kan
• stimulere hjernen ved at man er aktiv og engasjert
• oppmuntre til nye ideer, tanker og assosiasjoner
• hjelpe deltakerne med å holde seg orientert
• stimulere minner på en positiv måte (reminisens)
• gi triggere og påminnelser for å støtte konsentrasjon og gjenkalling (hukommelse)
• bidra til kontinuitet og gjenkjennelse fra sesjon til sesjon
• stimulere språk og praktiske ferdigheter
• oppmuntre til personsentrert omsorg, respekt og involvering
• fremme valgmuligheter, relasjonsbygging, trivsel og glede
… alltid i den hensikt å løfte fram og styrke personens ressurser.

Å gjøre en forskjell 2 er opprinnelig utgitt på engelsk av Hawker publications. Originaltittelen er Making difference 2. An evidence-based group programme to offer maintenance cognitive stimulation therapy (CST) to people with dementia. The manual for group leaders, vol 2. Forfattere er Elisa Aguirre, Aimee Spector, Amy Streater, Juanita Hoe, Bob Woods og Martin Orrell. Den norske utgaven er oversatt og tilrettelagt av Rita Weum, Torhild Holthe og Thale Kinne Rønqvist i Aldring og helse.

Antall sider: 72
Utgivelsesår: 2022
ISBN: 978-82-8061-646-3 (trykt)