VIPS kursholderkoffert

VIPS kursholderkoffert
Varenr.
3134
Pris
kr 1 000,00 Eks. MVA

Kvantumsrabatt

Loading...

VIPS praksismodell er en modell for å implementere, opprettholde og videreutvikle personsentrert omsorg i sykehjemsavdelinger og i hjemmetjenester.

Kofferten kan ikke bestilles separat i nettbutikken da den er inkludert i VPM kursholderkurs

Materiellkofferten for VIPS praksismodell inneholder kursmateriell for gjennomføring av

VIPS praksismodell basiskurs i kommunehelsetjenesten.

 

For å opprettholde og videreutvikle verdigrunnlaget i personsentrert omsorg, må personalgruppen arbeide systematisk, og helse- og omsorgspersonell må få støtte og mulighet for faglig utvikling. Personell som er sammen med pasienten i det daglige har ansvar for at omsorgen de selv gir er personsentrert og de har derfor viktige roller i VIPS praksismodell.

Sentralt i modellen er fagmøtet. Fagmøtet ledes av en representant for den største gruppen arbeidstagere i avdelingen, ofte en helsefagarbeider.  På fagmøtet analyserer og diskuterer personalet ulike samhandlingssituasjoner, og hva de kan gjøre for at personen med demens skal oppleve dagene som gode og meningsfylte. De blir enige om personsentrerte tiltak som kan gjøre omsorgen bedre for personen med demens. I fagmøtet konsentrerer pleierne seg alltid om én situasjon og én pasient.

 

Målgruppen for VPM kursholderkurs er helsepersonell med minimum bachelorgrad.

 

 

Innholdsfortegnelse: Last ned her

 

Utgivelsesår: 2013

ISBN: 978-82-8061-467-4