VIPS kursholderkoffert

VIPS kursholderkoffert
Varenr.
3134
Pris
kr 1 000,00 Eks. MVA

Kvantumsrabatt

Loading...
VIPS praksismodell er en modell for å implementere, opprettholde og videreutvikle personsentrert omsorg i sykehjemsavdelinger og hjemmetjenester.

Kofferten kan ikke bestilles separat i nettbutikken da den er inkludert i VPM kursholderkurs.

Materialkofferten for VIPS praksismodell inneholder kursmateriell for gjennomføring av VIPS praksismodell basiskurs i kommunehelsetjenesten.

 

For å opprettholde og videreutvikle verdigrunnlaget i personsentrert omsorg, må personalgruppen arbeide systematisk, og helse- og omsorgspersonell må få støtte og mulighet for faglig utvikling. Personell som er sammen med pasienten i det daglige har ansvaret for at omsorgen de selv gir er personsentrert og de har derfor viktige roller i VIPS praksismodell.

 

Sentralt i modellen er fagmøte. Fagmøte ledes av en representant for den største gruppen arbeidstakere i avdelingen, ofte en helsefagarbeider. På fagmøte analyserer og diskuterer personalet ulike samhandlingssituasjoner, og hva de kan gjøre for at personen med demens skal oppleve dagene som gode og meningsfylte. De blir enige om personsentrerte tiltak som kan gjøre omsorgen bedre for personer med demens. i fagmøtet konsentrerer pleierne seg alltid og én situasjon og én pasient.

 

Målgruppen for VPM kursholderkurs er helsepersonell med minimum bachelorgrad.

 

Innholdsfortegnelse: Last ned her

 

Utgivelsesår: 2013

ISBN: 978-82-8061-467-4