Betingelser for kurs- og konferanser

Ved å melde deg på, godtar du våre vilkår og betingelser.

Du mottar svar på oppgitt epostadresse som bekrefter at påmeldingen er registrert.
Vi tar forbehold om at kurs med få påmeldte kan bli avlyst.

Ved påmelding til et kurs eller en konferanse registrerer vi navn, kontaktinformasjon, stilling
og arbeidssted. Formålet med opplysningene er å administrere og tilrettelegge for deltagelse
ved kurs og konferanser, samt å utarbeide deltakerlister for nettverking. Vi bruker også epostadressene til å distribuere evalueringsskjema i etterkant av konferansene via Questback. Opplysningene lagres hos oss så lenge det er nødvendig for det formål de ble samlet inn for.

Behandlingsgrunnlaget er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav f, som tillater oss å
behandle opplysninger som er nødvendig for å vareta en berettiget interesse som veier tyngre
enn hensynet til den enkeltes personvern. De berettigede interessene er å avvikle henholdsvis
kurs og konferanser på en god måte.

For spørsmål, ta kontakt med post@aldringoghelse.no
Viser ellers til vår personvernerklæring som du finner
her: https://www.aldringoghelse.no/personvern

 

You will receive an e-mail that confirms your registration.
In case of few participants, courses may be cancelled.

When registering for a course or conference, we will ask for information such as name,
contact information, job title and place of work. The purpose of gathering this information is
to manage and facilitate participation, and to produce and provide lists of participants for
networking purposes. The information is stored for as long as is necessary for the purpose for
which the personal information was collected. We also use the e-mail addresses to distribute
evaluation forms via Questback.

The basis for processing is the Privacy Ordinance, Article 6, No. 1, letter f, which allows us to
process information that is necessary to safeguard a legitimate interest that outweighs the
consideration of the individual's privacy. The legitimate interests are successful execution of
courses and conferences.

Please direct any questions to post@aldringoghelse.no