Implementering av personsentrert omsorg

Dette temaheftet er et resultat fra Videreføringen av utviklingsprogram for miljøbehandling

(Miljøprogrammet) som var en del av satsingen under Demensplan 2015


Last ned digital versjon av heftet Implementering av personsentrert omsorg

Antall sider: 60

Utgivelsesår: 2016

ISBN: 978-82-8061-278-6 (papirversjon)

ISBN: 978-82-8061-304-2 (digital versjon)