Undersøkelse og behandling (kvinne) digital versjon

Undersøkelse og behandling (kvinne) digital versjon
Varenr.
2941
Forfatter

Kvantumsrabatt

Loading...
Vi følger en kvinne fra fastlege til behandling.
Det finnes ikke sikre tall på hvor mange personer med utviklingshemning som utvikler kreft hvert år, men en regner med at antallet er økende fordi levealderen til personer med utviklingshemning øker.
I samarbeid med Kreftforeningen har Aldring og helse laget to bildebøker, en for menn og en for kvinner. I bøkene forklares det hva man kan forvente av undersøkelser og behandling ved spørsmål om kreft. Denne boken handler om en kvinne. Historien fortelles ved hjelp av bilder og korte, lettleste tekster. Bøkene er utformet i samarbeid med mennesker med utviklingshemning, som også har bidratt som fotomodeller. Bøkene anbefales lest sammen med en nærperson, som forberedelse til en sykehusinnleggelse, ved behandling, besøk på legekontor og /eller etter behandling for å bearbeide opplevelser. Bøkene er spiralisert, har plastlaminert omslag og er trykket på ekstra kraftig papir.
Prosjektet Utviklingshemning og kreft ble tildelt Extra-prisen 2009. Til prosjektet hører også utgivelsen av Stine Skorpens bok Kreft hos voksne og eldre personer med utviklingshemning.
1.utgave av heftet ble utgitt i 2008.

Last ned digital versjon av heftet Undersøkelse og behandling av kreft (kvinne)
 
Antall sider: 53
Utgivelsesår: 2019
ISBN: 978-82-8061-469-8 (digital versjon)