Nevropsykologisk utredning av demens (digital versjon)

Nevropsykologisk utredning av demens (digital versjon)
Varenr.
3101
Forfatter

Kvantumsrabatt

Loading...

Nevropsykologisk utredning av demens hos personer med utviklingshemning

Repetert testing ved kartlegging av funksjonssvikt

Levealderen for personer med utviklingshemning har økt betydelig de siste årtier. Med høyere alder øker også risiko for ulike demenssykdommer. Fram til i dag har det vært mangel på gode norske diagnose- og screeningverktøy for å fange opp tegn på utvikling av demenssykdom hos personer med utviklingshemning.
Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse gjennomførte i perioden 2004-2008 et utviklingsprogram , på oppdrag fra Sosialdepartementet, om aldring hos mennesker med utviklingshemning (UAU) . Et av målene med programmet var å utvikle diagnoseverktøy ved demens.
For å utvikle dette ble det etablert prosjektsamarbeid med Habiliteringsavdelingen ved daværende Sykehuset Buskerud HF, der det var en avdeling med lang erfaring innen fagområdet . Resultatet av prosjektet presenteres i denne rapporten.

Last ned digital versjon av heftet Nevropsykologisk utredning av demens
 
Antall sider: 28
Utgivelsesår: 2012
ISBN: 978-82-8061-549-7 (digital utgave)