HELP - helhetlig pensjonskartlegging -(digital versjon)

HELP - helhetlig pensjonskartlegging -(digital versjon)
Varenr.
3143

Kvantumsrabatt

Loading...

Avgang fra arbeid til alderspensjon er en overgang til en ny fase i livet. Med økende alder og funksjonsfall kan det være krevende å stå i arbeid og kan være aktuelt med andre tilbud enn det arbeidstakeren har i dag. Helhetlig pensjonskartlegging (HELP) er ment som hjelpemiddel ved yrkesavgang for personer med utviklingshemning.

Det er et skjema for å kartlegge arbeidstakers funksjonsevne, arbeidssituasjon, hjemmesituasjon og muligheter for andre aktiviteter. HELP kan brukes der en ser at pensjoneringen nærmer seg.
HELP er en kartlegging i to trinn som starter med samtale med arbeidstaker. Denne informasjonen tas med videre til samarbeidsmøte med aktuelle personer og instanser. En slik kartlegging er ofte nyttig for å få avdekket behov og kan gjøre overgangen lettere for den kommende pensjonisten.

Antall sider: 12
Utgivelsesår: 2014

Last ned her