Temahefte, Livsmot, trivsel og fellesskap

Temahefte, Livsmot, trivsel og fellesskap
Varenr.
2523
Pris
kr 60,00 Eks. MVA

Kvantumsrabatt

Loading...

Det blir stadig flere mennesker i Norge som har vokst opp i andre land. Den norske befolkningen er preget av mangfold. Mange innvandrere har vært i landet lenge, og det blir etter hvert også stadig flere middelaldrende og eldre innvandrere.

Målgruppen for temaheftet er ansatte i den kommunale helse- og omsorgstjenesten som gir tjenester til eldre med minoritets-/innvandrerbakgrunn. Temaheftet vil kunne brukes i kombinasjon med øvrige opplæringstiltak for ansatte, slik som Demensomsorgens ABC og Eldreomsorgens ABC.
 
Antall sider: 42
Utgivelsesår: 2016
ISBN: 978-82-8061-258-8