Utviklingshemning og aldring

Utviklingshemning og aldring
Varenr.
1104
Pris
kr 180,00 Eks. MVA

Kvantumsrabatt

Loading...

Denne rapporten gir kunnskap om livssituasjonen til aldrende mennesker med utviklingshemning.

Det er historisk nytt at mennesker med utviklingshemning blir gamle. Levealderen til personer med lettere utviklingshemning er omtrent som i befolkningen for øvrig. Det innebærer at en i kommunene må planlegge for lange liv og legge til rette miljø og tilbud for eldre mennesker med utviklingshemning.
Rapporten er basert på en kartleggingsstudie av levekår og livssituasjon blant personer med utviklingshemning bosatt i vertskommunene. I alt 965 personer i 30 av de 33 vertskommunene inngår i undersøkelsen. Dette er kommuner der det bor relativt mange eldre mennesker med utviklingshemning. Etter ansvarsreformen (HVPU-reformen) 1.1.1991 var det ganske mange i disse kommunene som ikke ønsket å flytte tilbake til sine "hjemkommuner", men følte seg hjemme i den kommunen der de bodde. Vertskommunene og andre kommuner står overfor store utfordringer i årene fremover, når flere mennesker med utviklingshemning blir gamle.
Rapporten er et bidrag til det kunnskapsgrunnlaget som trenges for å kunne tilrettelegge tiltak og miljø for en best mulig aldring og alderdom blant mennesker med utviklingshemning.

Antall sider: 107
Utgivelsesår: 2004
ISBN: 978-82-8061-040-9