Usynlige eldre

Usynlige eldre
Varenr.
1100
Pris
kr 40,00 Eks. MVA
Forfatter

Kvantumsrabatt

Loading...
Skriftet er basert på en kartlegging av hvordan ansatte i helse- og sosialtjenester i bydeler i Oslo og eldre innvandrere med funksjonshemninger opplever behov for og tilbud om hjelp.
Mennesker med innvandrerbakgrunn begynner nå å bli gamle, og en del har eller vil få funksjonshemninger. Kartleggingen er et første skritt for å belyse noen av de utfordringer som ansatte i offentlige tjenester og pårørende står overfor i tilrettelegging av omsorg for de eldre. Det settes også søkelys på enkelte dilemmaer som ansatte og familiemedlemmer møter når tilbudene oppleves som utilstrekkelige for de eldres behov.

Antall sider: 52
Utgivelsesår: 2003
ISBN: 978-82-8061-021-8