Så man møter veggen mange ganger

Så man møter veggen mange ganger
Varenr.
1274
Pris
kr 50,00 Eks. MVA
Forfatter

Kvantumsrabatt

Loading...
Aldring med funksjonshemning og lokalmiljø
Å bli eldre med medfødte eller tidlige funksjonsnedsettelser kan by på mange utfordringer. Studier av funksjonshemning har sjelden sett livssituasjonen til mennesker med funksjonsnedsettelser i sammenheng med lokalmiljøet og undersøkt hva dette betyr for trivsel og funksjon i dagliglivet. Behovet for bistand vil variere med lokalmiljø.

Boken baserer seg på en inngående kvalitativ studie av hvordan mennesker med funksjonsnedsettelser opplever å bli eldre. Den viser lokalmiljøets betydning på "et lite sted" og i "større byer". Studien viser betydningen av samhold, av det å leve på et lite sted "der alle kjenner alle", men der det også er isolasjon og vansker med transport. Byen byr på flere tilbud og treningsmuligheter, men også mindre nabokontakt. Til sist gis det i boken forslag til tiltak som kan gjøre tilværelsen lettere - i kontakten med det offentlige hjelpeapparatet, i økonomiske forhold og i lokalmiljøet - både i byen og på landet.
 
Antall sider: 168
Utgivelsesår: 2009
ISBN: 978-82-8061-112-3