Livsmot og mismot

Livsmot og mismot
Varenr.
2396
Pris
kr 40,00 Eks. MVA

Kvantumsrabatt

Loading...

- blant aldrende kvinner med innvandrerbakgrunn

Det blir stadig flere eldre mennesker med innvandrerbakgrunn i Norge. Denne rapporten gir kunnskap om hva som kan bidra til å øke livsmot og motvirke mismot blant aldrende kvinner med slik bakgrunn. Utgangspunktet er en studie der kvinnene forteller om hva som er belastninger og gir bekymringer i hverdagen, og hva de mener kan lette situasjonen og gi bedre trivsel og opplevd livskvalitet.
 
Studien er basert på en kvalitativ intervjuundersøkelse blant innvandrere, der tjue kvinner (50–80 år) – opprinnelig fra Pakistan og India – har deltatt. Videre er det gjort intervjuer med ti sentrale personer med forskjellig asiatisk innvandrerbakgrunn.
 
Rapporten viser den store betydning en fast og lett tilgjengelig møteplass har for kvinner med innvandrerbakgrunn. Fellesskap med andre kvinner som har samme språk, tradisjoner og vaner som de selv har, bidrar til trygghet, trivsel, tilhørighet og bedre helse.
 
Rapporten skal stimulere til nytenkning og bedre samhandling med kvinnene om helsefremmende opplegg. Den skal bidra til at kvinnene selv blir hørt, at en bygger på deres engasjement, deltagelse og ressurser. Rapporten gir anbefalinger om tiltak som kan forebygge tristhet, nedstemthet og depresjon. Kunnskapen vil være nyttig for helse-, omsorgs- og velferdspersonell og andre som kommer i kontakt med kvinner med minoritets-/innvandrerbakgrunn.
 
Antall sider: 108
Utgivelsesår: 2015
ISBN: 978-82-8061-240-3