Livshistorier, livsløp og aldring (digital versjon)

Livshistorier, livsløp og aldring (digital versjon)

Kvantumsrabatt

Loading...
Livshistorier, livsløp og aldring

Dette er en bok om de fortellinger mennesker med utviklingshemning gir om sine liv i fortid og nåtid. Mennesker med utviklingshemning har sjelden blitt spurt om hvordan de selv opplever livet når det er snakk om deres situasjon. Boken er et bidrag til å få vite mer og få innsyn i deres livsløp og livssituasjon ut fra hva de selv beretter. Viktige spørsmål blir: Hvorfor har en forsømt å ivareta livshistorien og legge til rette for minner, erindringer og skape knagger for hukommelsen? Hvordan kan dette gjøres bedre? Hvordan kan en bygge opp under livshistorien og støtte selvbildet forankret i en historie om et livsløp?

Boken er basert på en inngående intervjuundersøkelse om livet til 18 personer med utviklingshemning fra Nes i Ringsaker, en del av Nes-undersøkelsen. Dette er mennesker som har opplev store omveltninger i livet – i hvordan de har levd, blitt behandlet og oppfattet. Boken omhandler disse endringene både ut fra historisk materiale, andre undersøkelser og personenes egne fortellinger.


Kirsten Thorsen (prof dr. philos) har skrevet boken. Ingjerd Olstad har foretatt intervjuene og bidratt med egne erfaringer og synspunkter i prosjektet.

Last ned digital versjon av boken Livshistorier, livsløp og aldring

Antall sider: 209
Utgivelsesår: 2005
ISBN 978-82-8061- 550-3 (digiital)