Jeg får ikke hendene til å gjøre det de skal gjøre

Jeg får ikke hendene til å gjøre det de skal gjøre
Varenr.
1275
Pris
kr 60,00 Eks. MVA
Forfatter

Kvantumsrabatt

Loading...
Å leve med apraksi etter hjerneslag
Boka bygger på Cathrine Arntzens doktoravhandling: "Jeg får ikke hendene til å gjøre det de skal gjøre." Å leve med apraksi etter hjerneslag.

Apraksi er et av de alvorlige problemene som mennesker kan oppleve etter et hjerneslag. Apraksi er en nevrologisk forstyrrelse som innebærer vansker med å utføre tillærte, målrettede handlinger som for eksempel å spise og kle på seg. Apraksi rokker fundamentalt ved det å utføre dagliglivets gjøremål og endrer hele tilværelsen. Apraksi er et utbredt fenomen som gir store konsekvenser for hverdagslivet for dem det gjelder og familien.

Boka gir kunnskap om hvordan det er å leve med apraktiske vansker og hvilke prosesser personen går gjennom det første halve året. Den gir rike og detaljerte beskrivelser av hvordan apraksien erfares, viser seg i konkrete situasjoner og endres over tid. Boka gir økt kunnskap om hva det er ved ergoterapeuters og andre helsearbeideres konkrete fagutøvelse som kan bedre situasjonen. Fagfolk kan få en bedre forståelse. De som er rammet av apraksi og deres nærstående kan ha nytte av å lese boka, den gir bidrag til gjenkjennelse, forståelse og refleksjon. Den viser handlingsmuligheter
 
Antall sider: 243
Utgivelsesår: 2009
ISBN: 978-82-8061-113-0