Et langt liv med funksjonshemming

Varenr.
1032
Pris
kr 40,00 Eks. MVA
Forfatter

Kvantumsrabatt

Loading...
Dette er en redigert rapport basert på en del av foredragene som ble holdt på konferansen med samme navn. Den ble holdt i Oslo i september 2000, og var arrangert som et samarbeid mellom FoA og Sunnaas sykehus.

Konferansen hadde deltakere og innlegg fra en rekke bruker- og faggrupper. Rapporten retter søkelyset mot opplevelsen av dagliglivet og de utfordringer funksjonshemmede mennesker - mestringsspesialister i sine liv - etter hvert kan stå ovenfor. Den viser hvordan hverdagslivets selvfølgeligheter kan fremstå som store problemer eller bli uoverstigelig når personene blir eldre. Videre blir mellommenneskelige relasjoner og kommunikasjon tatt opp, og erfaringer i samhandlingen med helsevesenet. Rapporten stiller spørsmålet om en omdefinering av "funksjonshemmede" mennesker til medborgere. Lesningen øker kunnskapen om funksjonshemning og aldring.

Antall sider: 84
Utgivelsesår: 2000
ISBN: 978-82-9105 480-3