Arbeid, tilbaketrekning, utstøting, pensjonering

Arbeid, tilbaketrekning, utstøting, pensjonering
Varenr.
1005
Pris
kr 40,00 Eks. MVA

Kvantumsrabatt

Loading...
Å være i arbeid er sentralt for sosial identitet, selvfølelse, samfunnsdeltakelse og aktivitet.

Det er i stor grad gjennom yrkesarbeid at vi opplever at evner og ressurser blir tatt i bruk. Gjennom jobben tildeles vi roller og innlemmes i fellesskap. Det er et sentralt politisk mål at funksjonshemmede mennesker skal kunne delta i arbeidslivet, og at forholdene skal legges til rette slik at dette er mulig. Likevel er vi i dag langt fra en realisering av denne målsetning. Mennesker med funksjonshemning stilles overfor spesielle utfordringer i arbeidslivet når de blir eldre. De kan oppleve slitasje, økt trettbarhet, redusert funksjonsevne og større hindringer for utfoldelse både på jobben, privat og i forhold til det å forflytte seg. I denne rapporten gir forfatteren en gjennomgang av målsetninger, lover, regler og foreliggende kunnskap om forhold som er av betydning for aldrende funksjonshemmede mennesker i arbeidslivet. Hun viser både formelle og uformelle hindringer for fortsatt deltakelse i arbeidslivet, med uønsket utstøtning som resultat. Magnhild Nicolaisen peker på konkrete målrettede tiltak for deltakelse og likestilling i arbeidslivet.

Antall sider: 80
Utgivelsesår: 2002
ISBN: 82-91054-91-6 (papir versjon)
ISBN: 978-82-8061-463-6 (digitalversjon)

Last ned her