Aldring med funksjonshemning - begreper, teorier og tilnærm

Aldring med funksjonshemning - begreper, teorier og tilnærm
Varenr.
1273
Pris
kr 80,00 Eks. MVA
Forfatter

Kvantumsrabatt

Loading...
Denne rapporten gir en innføring i sentrale begreper, modeller, forståelsesmåter og tilnærminger som dreier seg om aldring og funksjonshemning.
Når det gjelder forskning om funksjonshemning finnes det ulike tradisjoner, og det har skjedd store endringer over tid. Tilnærmingene har dels et forskjellig begrepsapparat og dels legger de vekt på ulike forhold som hovedårsak til funksjonshemningen. Dette fører til ulike strategier og tiltak. Mange forhold, både når det gjelder helsetilstand og deltakelse, endrer seg under aldringen.

Rapporten gir en oversikt over sentrale tilnærminger innenfor feltet funksjonshemning og aldring. Den gir en kortfattet gjennomgang av begreper, teorier og tilnærminger som vil være nyttig både for de som er nye på feltet og de som er mer viderekomne - enten de er unde rutdanning, foretar studier eller er i arbeid rettet mot personer med funksjonsnedsettelser.
 
Antall sider: 43
Utgivelsesår: 2008
ISBN: 978-82-8061-111-6