Å leve med revmatisme

Å leve med revmatisme
Varenr.
1160
Pris
kr 100,00 Eks. MVA

Kvantumsrabatt

Loading...
Det er mange mennesker som lever med plager og funksjonsnedsettelser som skyldes revmatisme. De møter vanskeligheter og barrierer i dagliglivet, utfordringer som vil variere i ulike livsfaser.
Revmatisme er en muskel-/skjelettsykdom der bevegelsesapparatet angripes, noe som fører til smerter, stivhet og redusert førlighet. De fleste må lære seg å leve med smerter, mange opplever innskrenket aksjonsradius og manglende tilrettelegging i arbeid og privatliv.
Hvordan sykdommen oppleves og mestres, og møtes av omverdenen, vil variere av når i livsløpet den inntrer, av forløp og varighet. Rapporten er basert på en studie av personer med revmatisme i ulike aldersgrupper; trettiåringer og femtiåringer.
Rapporten gir innsikt i mange sider ved revmatikeres erfaringer i ulike livsfaser; om funksjonsendringer som inntrer, hvordan de oppleves og mestres, hvilke konsekvenser de får for yrkesliv og privatliv.
 
Antall sider: 59
Utgivelsesår: 2007
ISBN: 978-82-8061-081-2