Å leve med funksjonshemming

Å leve med funksjonshemming
Varenr.
1117
Pris
kr 150,00 Eks. MVA
Forfatter

Kvantumsrabatt

Loading...

Samtaler med mennesker som har levd en stund

Boken omhandler en studie av livsberetningene til mennesker i 50-årsalderen, som alle har levd et liv med langvarige funksjonshemninger. Disse skyldes ulike fysiske og psykiske lidelser. Funksjonshemningene er i ferd med å øke etter som slitasje, utmattelse og aldersforandringer setter inn. Boken gir - ved sitater og situasjonsbeskrivelser - et levende inntrykk av disse menneskenes mestring og innsatsvilje for å overvinne problemer og barrierer i dagliglivet. Den viser hvilke utfordringer personene står overfor når tidligere mestringsstrategier ikke lenger fungerer. I rapporten drøftes ulike faktorer som har hatt betydning for disse menneskenes livssituasjon, og det pekes forhold og tiltak som kan bidra til å lette deres tilværelse.

Antall sider: 155
Utgivelsesår: 2000
ISBN: 978-82-9105-482-7