Start-kit ABC-koordinator

Start-kit ABC-koordinator
Varenr.
3378

Kvantumsrabatt

Loading...
  • Start-kit ABC-koordinator
  • Informasjon om ABC opplæringen
  • ABC opplæringen, liten brosjyre
  • forside_Til deg som er ABC-koordinator
  • Til deg som er ABC kontakt1
Start-kit til deg som er ny ABC-koordinator i ABC-opplæringen.

Inneholder informasjonsmateriell som er utarbeidet for ABC-opplæringen. Brosjyrene og heftene gir blant annet en innføring i rollene som ABC-koordinator og ABC-leverandør, i tillegg til tips om hva en bør legge vekt på i arbeidet med ABC-opplæringen.

Bestilles ved å sende en e-post til abc@aldringoghelse.no

Start-kitet inneholder følgende materiell:

Til deg som ABC-koordinator:
Her vil du få en innføring i det arbeidet som følger koordinatorrollen hos leverandør. Heftet går igjennom hva som er omtalt i avtalen som er inngått mellom leverandør og Aldring og helse, og hva den innebærer. I tillegg vil du finne praktisk hjelp og støtte til det arbeidet som følger med å være koordinator. I heftet finnes også en gjennomgang av ABC-registrering. Heftet er utarbeidet for å enkelt kunne sette seg inn i rollen som koordinator og vil kunne fungere som et oppslagsverk når man er kommet i gang.

Til deg som er ABC-kontakt:
Dette er en informasjonsbrosjyre til de som er utnevnt som ABC-kontakt. Her er det en oversikt over hva ABC-kontakten har ansvar for. Målet er at dette kan lette ditt arbeid som leverandør og gjøre ABC-kontakten mer bevisst eget ansvar. Denne bør distribueres til alle nye og eksisterende ABC-kontakter i ditt område.

Informasjon om ABC-opplæringen i kommunene 2021-2025:
Denne informasjonsheftet gir en grundig gjennomgang av ABC-opplæringen. Den tar for seg hvordan opplæringen driftes, kompetanseområder, innhold i permene og hva som kreves av kommuner som ønsker å starte med ABC-opplæringen. Informasjonsheftet brukes som innsalgsmateriell, og gjerne til ledere eller andre beslutningstakere i kommunene som ønsker mer utdypende informasjon om ABC-opplæringen. Man kan også henvise til abcmodellen.no for en digital presentasjon av den samme informasjonen.

Kompetanseheving for ansatte i de kommunale helse og omsorgstjenestene:
Denne brosjyren er kortversjonen av den ovennevnte. Dette er en brosjyre til å gi ut i kommunene med kortfattet informasjon om alle kompetanseområdene som ABC-opplæringen omfatter. Den sier også noe om hva deltakere får opplæring i og hvordan ABC-opplæringen gjennomføres.

Dersom dere etterhvert trenger påfyll av dette materialet for å promotere ABC-opplæringen kan dere sende e-post til abc@aldringoghelse.no.