"Takk bare bra..."

«Takk, bare bra…» (Tbb) er et kurs i forebygging og mestring av depresjon som er spesielt utviklet for personer over 60 år.

Aldring og helse tilbyr nå kurs for deg som vil bli kursleder i Tbb. Dersom du er enig i at det er et stort behov for å styrke tilbudet til eldre personer med depresjon, er dette kurset noe for deg. Kurslederopplæringen vil gi deg kompetanse og sertifisering til selv å holde Tbb-kurs for eldre. Kurset bygger på teorier fra kognitiv atferdsterapi, oppmerksomt nærvær og psykoedukasjon

Aldring og helse kan avlyse kurs ved for liten deltakelse. Dette gjelder også dersom kurset på grunn av avbestillinger kommer under den minimumsgrense som er satt for kurset
Vis mer informasjon