Temahefte Positiv atferdsstøtte-et rammeverk som forplikter

Temahefte Positiv atferdsstøtte-et rammeverk som forplikter
Varenr.
3493

Kvantumsrabatt

Loading...
Temahefte Positiv atferdsstøtte – et rammeverk som forplikter

Dette temaheftet gir grunnleggende kunnskap om Positiv atferdsstøtte (PAS). PAS er en tilnærming som har tro på å jobbe forebyggende, og at atferd som utfordrer vil reduseres i takt med økt livskvalitet. Målsettinga er ikke primært å gjøre noe med atferd som utfordrer, men å lage omgivelser som personen liker og vil være i. For å få til det må vi skape omgivelser med størst mulig grad av aktivitet, deltakelse og selvbestemmelse, og ikke minst sørge for stabile omgivelser med kompetente ansatte.  Det overordnede målet i PAS er økt livskvalitet for både personen det gjelder og nøkkelpersoner som pårørende, venner, lærere og tjenesteytere.

Heftet er utviklet med tanke på personell som jobber for og med personer med utviklingshemming, i bofellesskap, arbeids- og dagsenter og i skolen. Det vil passe både for dem som ikke kjenner til PAS og for de som allerede jobber etter rammeverket.

Heftet inneholder en rekke spørsmål til refleksjon. Det anbefales at leserne kommer sammen i grupper og bruker tid til å diskutere disse opp mot erfaringer i sin arbeidssituasjon. Heftet kan brukes i kombinasjon med organiserte opplæringstiltak for ansatte, slik som Mitt livs ABC, som blant annet omfatter tema om kommunikasjon, etikk, helse, psykisk lidelse, autismespekterforstyrrelser, aldring, aktuelt lovverk, miljøarbeid og bruk av tvang og makt.

Forfatter er Ulf Ingar Wangensteen Berge, førstelektor ved VID vitenskapelige høgskole. Kari Revheim ved Aldring og helse har vært redaktør.

Heftet er utviklet på oppdrag fra Helsedirektoratet.

ISBN: 978-82-8062-948-8 (PDF) Utgivelsesår: 2023
ISBN: 978-82-8061-944-0 (trykt) Utgivelsesår: 2024
Antall sider: 43

Last ned her