Hvordan har koronapandemien påvirket eldre?

Hvordan har koronapandemien påvirket eldre?

Kvantumsrabatt

Loading...
Hvordan har koronapandemien påvirket eldre?

Koronapandemien førte med seg store omveltninger i samfunnet, med strenge smitteverntiltak for å redusere spredningen av koronaviruset (SARS-Cov-2) som gir sykdommen covid-19. Tiltakene påvirket både kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. I tillegg ble eldre betegnet som en sårbar gruppe for å utvikle alvorlig sykdom ved smitte av koronaviruset. Dette medførte at noen eldre opplevde sosial isolasjon og frykt for covid-19.

I denne rapporten kan du blant annet lese om:
• Hvordan bruk av helsetjenester utviklet seg blant eldre etter hvert som smitteverntiltakene endret seg.
• Hvilke individuelle karakteristika (alder, kjønn, kognitiv funksjon o.l.) som var assosiert med endring i tjenestebruk.
• Hvilke individuelle karakteristika som var assosiert med økt grad av sosial isolering og frykt for covid-19.

Rapporten vil være aktuell for alle interesserte, ikke minst helsepersonell og andre som arbeider innenfor feltet eldreomsorg, for politikere og andre beslutningstakere og for mediefolk. Det er avgjørende å bruke kunnskapen vi fikk fra koronapandemien som utgangspunkt for videre oppfølging av eldre, og for planlegging av helse- og omsorgstjenester ved liknende situasjoner i fremtiden.
Rapporten er laget av Aldring og helse på oppdrag fra Helsedirektoratet.

Tanja Louise Ibsen har vært redaktør og hovedforfatter. Medforfattere er Bjørn Heine Strand og Geir Selbæk.

Utgivelsesår: 2024
Antall sider: 27
ISBN 978-82-8061-996-9 (PDF)

Last ned her