Utvidet demensutredning. En håndbok

Utvidet demensutredning. En håndbok
Varenr.
3180

Kvantumsrabatt

Loading...

Utvidet demensutredning. En håndbok

Thale Kinne Rønqvist, Jørgen Wagle og Kjersti Wilson (red.)

Utredning og diagnose er en forutsetning for å kunne tilby tilpasset behandling og oppfølging til personer med demens. I henhold til Helsedirektoratets Nasjonal faglig retningslinje om demens bør pasienter med mistanke om demens tilbys utvidet demensutredning i spesialisthelsetjenesten i tilfeller der basal demensutredning ikke er tilstrekkelig for å stille en diagnose.

Denne håndboken beskriver hvordan utvidet demensutredning bør gjennomføres i spesialisthelsetjenesten og hvordan samarbeidet mellom tjenestenivåene kan ivaretas. I bokens ti kapitler kan du blant annet lese om:

·         Basal utredning ved mistanke om demens – det første trinnet i en demensutredning

·         Medisinsk undersøkelse ved utvidet demensutredning

·         Utvidet kognitiv undersøkelse

·         Utredning av atferdsmessige og psykologiske symptomer ved demens (APSD)

·         Demensutredning av grupper som kan ha særskilte behov, slik som personer med minoritetsbakgrunn, samiske personer og personer med utviklingshemming

·         Vurdering av resultater fra demensutredningen

·         Oppfølging etter utredning i spesialisthelsetjenesten

·         Sentrale juridiske aspekter ved utredning av demens

Håndboken vil være aktuell for leger, psykologer og annet helsepersonell som arbeider med demensutredninger.  Den kan også være aktuell for studenter og andre som ønsker å lære mer om demensutredning.

Håndboken er laget av Aldring og helse på oppdrag fra Helsedirektoratet.

Last ned digital versjon av Utvidet demensutredning. En håndbok
about:/file/digitalarkiv-nettbutikk/haandbok-utvidet-demensutredning-a4_2020_651-7_web1.pdf

Antall sider: 135
Utgivelsesår: 2020
ISBN: 978-82-8061-651-7 (PDF)
Web PDF: last ned her
Interaktiv PDF: last ned her
ISBN: 978-82-8061-652-4: (HTML) last ned her
ISBN: 978-82-8061-388-2 (trykt)

Relatert