Seksualitet og demens (digital versjon)

Seksualitet og demens (digital versjon)
Varenr.
3151

Kvantumsrabatt

Loading...
  • Seksualitet og demens (digital versjon)
  • 3120-sdc_logga_300dpi

Seksualitet og demens

Et veiledningshefte for helse- og omsorgspersonell

Heftet «Seksualitet og demens» belyser temaet fra ulike perspektiver med eksempler fra pleie- og omsorgshverdagen. Heftet kombinerer teori og praksis, og det kan leses av den enkelte medarbeider eller fungere som opplæringsmateriell i personalgrupper som ønsker å fordype seg i temaet.

Vi tar utgangspunkt i at seksualitet er et grunnleggende, menneskelig behov og ønsker først og fremst å sette fokus på seksualitet som ressurs. Men vi er også klar over at det noen ganger oppstår utfordringer rundt demens og seksualitet og heftet berører også dette.

Heftet kan leses av alle, men er i første rekke rettet mot helse- og omsorgspersonell, studenter, ledere og andre beslutningstakere innenfor eldrehelse.

Dette heftet tar utgangspunkt i «Sexualitet och demenssjukdom – En skrift för dig som arbetar med personer som har demenssjukdom». Heftet ble utgitt av Kunskapscentrum för sexuell hälsa, Västra Götalandsregionen og Svenskt Demenscentrum i 2017. Aldring og helse har på oppdrag fra Helsedirektoratet, oversatt og bearbeidet innholdet til norske forhold. Redaktør har vært Siren Eriksen.

Last ned digital versjon av heftet Seksualitet og demens

Antall sider: 56
Utgivelsesår: 2020
ISBN 978-82-8061-534-3 (trykt)
ISBN 978-82-8061-535-0 (PDF) 

Relatert

Seksualitet og demens
kr 47,00 Eks. MVA