Pårørendeskoler og samtalegrupper i demensomsorgen (digital)

Pårørendeskoler og samtalegrupper i demensomsorgen (digital)

Kvantumsrabatt

Loading...

Denne rapporten omhandler resultater fra pårørendesatsingen i Demensplan 2015, som ble gjennomført fra andre halvår 2011 til planperiodens slutt i 2015.

Prosjektet Pårørendesatsing – Pårørendeskoler og samtalegrupper i demensomsorgen ble administrert i et samarbeid mellom Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse og Nasjonalforeningen for folkehelsen på oppdrag fra Helsedirektoratet.

Last ned digital versjon av heftet Pårørendeskoler og samtalegrupper i demensomsorgen
 
Antall sider: 36
Utgivelsesår: 2016
ISBN: 978-82-8061-277-9