ONE SIZE passer ikke alle!

ONE SIZE passer ikke alle!
Varenr.
3228

Kvantumsrabatt

Loading...

ONE SIZE passer ikke alle!

Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse fikk i 2009 i oppdrag av Helsedirektoratet å gjennomføre et utviklingsprogram om yngre personer med demens. Programmet som var en del av Demensplan 2015, har gitt en verdifull mulighet til å lære mer om hvordan det er å få en sykdom som fører til demens i en alder når mange fortsatt er i en yrkesaktiv del av livet, og hvordan dette påvirker de nærmeste.

Denne rapporten bygger på et delprosjekt i utviklingsprogrammet der målet har vært å kartlegge erfaringer som er gjort med ulike gruppetilbud, dagaktivitetstilbud og døgntilbud tilrettelagt for yngre personer med demens og deres pårørende. Det har vært et mål å beskrive ulike tilbud og formidle erfaringene på en måte som kan være til nytte for andre som ønsker å utvikle tilbud. En del tilbud i Danmark og Sverige er også besøkt og beskrevet.

Rapporten bør leses av helsepersonell, administratorer og beslutningstakere både i kommune­ og spesialisthelsetjenesten. De erfaringene som formidles vil kunne være til nytte i utviklingen av kvalitetsmessig gode tilbud for yngre personer med demens og deres pårørende.


Last ned digital versjon av heftet ONE SIZE passer ikke alle!

Antall sider: 48

Utgivelsesår: 2012

ISBN: 978-82-8061-745-3 (PDF)