Nasjonal kartlegging av tilbudet til personer med demens

Nasjonal kartlegging av tilbudet til personer med demens

Kvantumsrabatt

Loading...

Nasjonal kartlegging av tilbudet til personer med demens

Denne undersøkelsen ble gjennomført på oppdrag fra og i nært samarbeid med, Helsedirektoratet, som en del av Demensplan 2015. Målet var å gi en oversikt over tilrettelagte tilbud for personer med demens i norske kommuner i siste del av denne planperioden. Undersøkelsen er den sjette i en serie kartlegginger, den første ved årsskiftet 1996-1997, deretter 2000-2001 og 2004-2005. I forbindelse med oppstart av Demensplan 2015, i 2007, ble det gjennomført en detaljert kartlegging avgrenset til satsingsområdene for utviklingsprogrammene om pårørendeskoler og samtalegrupper, om dagtilbud og avlastningsordninger og om diagnostikk og utredning av demens. I 2008 var tilrettelagte botilbud tema for en egen undersøkelse.

En ny undersøkelse ved årsskiftet 2010-2011 dekket hele spekteret av tilbud og oppsummerte situasjonen når en del av utviklingsprogrammene i Demensplan 2015 var gjennomført. Denne kartleggingen, som gir status per 1. oktober 2014, er noe utvidet for å kunne gå enda mer i detalj på en del områder som har vært satsinger i demensplanen.

Last ned digital versjon av heftet Nasjonal kartlegging av tilbudet til personer med demens

 

Antall sider: 56

Utgivelsesår: 2015

ISBN: 978-82-8061-746-0 (PDF)