Nasjonal kartlegging av tilbudet til personer med demens

Nasjonal kartlegging av tilbudet til personer med demens

Denne undersøkelsen ble gjennomført på oppdrag fra og i nært samarbeid med, Helsedirektoratet, som en del av Demensplan 2015. Målet var å gi en oversikt over tilrettelagte tilbud for personer med demens i norske kommuner i siste del av denne planperioden. Undersøkelsen er den sjette i en serie kartlegginger, den første ved årsskiftet 1996-1997, deretter 2000-2001 og 2004-2005. I forbindelse med oppstart av Demensplan 2015, i 2007, ble det gjennomført en detaljert kartlegging avgrenset til satsingsområdene for utviklingsprogrammene om pårørendeskoler og samtalegrupper, om dagtilbud og avlastningsordninger og om diagnostikk og utredning av demens. I 2008 var tilrettelagte botilbud tema for en egen undersøkelse.

En ny undersøkelse ved årsskiftet 2010-2011 dekket hele spekteret av tilbud og oppsummerte situasjonen når en del av utviklingsprogrammene i Demensplan 2015 var gjennomført. Denne kartleggingen, som gir status per 1. oktober 2014, er noe utvidet for å kunne gå enda mer i detalj på en del områder som har vært satsinger i demensplanen.

Last ned digital versjon av heftet Nasjonal kartlegging av tilbudet til personer med demens

 

Antall sider: 56

Utgivelsesår: 2015

ISBN: 978-82-8061-746-0 (PDF)