Mellom hjem og institusjon

Mellom hjem og institusjon
Varenr.
3227

Kvantumsrabatt

Loading...
Mellom hjem og institusjon

Utviklingsprogrammet om dagtilbud og avlastningsordninger for personer med demens har fulgt utviklingen av dagtilbud i et utvalg på 28 kommuner over hele landet. I alt 34 dagtilbud har deltatt. Det er samlet informasjon om brukerne, og pårørende er intervjuet. Målet har vært å lære mer om hvordan etablere og drive tilrettelagte dagtilbud og beskrive gode modeller. Det er samlet informasjon om organisering og drift og gjort forsøk på å finne holdbare data om kostnader.

Erfaringen fra programmet bekrefter at tilrettelagte dagtilbud er et viktig tiltak for å bedre livskvalitet for hjemmeboende personer med demens og deres pårørende. Det er viktig at tilbudet utvikles videre både kvalitativt og kvantitativt, og at tilbudet gis tidlig i sykdomsutviklingen. Resultater fra programmet tyder på at brukerne får tilbudet for sent og at mange tilbys for få dager per uke.


Last ned digital versjon av boken Mellom hjem og institusjon

 

Antall sider: 130

Utgivelsesår: 2011

ISBN: 978-82-8061-748-4 (PDF)