Kompetanseløft på arbeidsplassen

Kompetanseløft på arbeidsplassen

Kvantumsrabatt

Loading...

Kompetanseløft på arbeidsplassen

I 2007 fikk Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse i oppdrag fra Helsedirektoratet å utvikle studiematerialet Demensomsorgens ABC som en del av Demensplan 2015. Målet var å øke kunnskap om demens og behandling hos personell i helse- og omsorgstjenesten. Studiemodellen er basert på seminarer og selvstyrte, tverrfaglige studiegrupper. Deltakerne leser fagstoffet på egenhånd, og med utgangspunkt i arbeidsoppgaver i studieheftene, diskuteres temaene ut fra egen praksis. Målet med denne undersøkelsen, som er finansiert av Helse- og omsorgsdepartementet, er å lære mer om hvordan opplæringen fungerer i den enkelte kommune. Er studieformen en hensiktsmessig måte å tilrettelegge personalopplæring på, og hvilke erfaringer har man med den praktiske gjennomføringen? Det presenteres også data fra undersøkelser om endringer i personalets holdninger og jobbtilfredshet i forbindelse med opplæringen.

Last ned digital versjon av heftet Kompetanseløft på arbeidsplassen

 

Antall sider: 48

Utgivelsesår: 2011

ISBN: 978-82-8061-744-6 (PDF)