Inn på tunet. Dagaktivitetstilbud til personer med demens

Inn på tunet. Dagaktivitetstilbud til personer med demens
Varenr.
3459

Kvantumsrabatt

Loading...
Inn på tunet. Dagaktivitetstilbud til personer med demens
Ny revidert utgave.
Håndboka er nå digital og er en blanding av demensrelaterte temaer og forhold som må vurderes, planlegges og avtales for å etablere et godt Inn på tunet-tilbud til personer med demens. I  boka finner du tekst, illustrasjoner og lenker til filmer og aktuelle ressurser. Boka er for ledere i kommuner, helse- og omsorgspersonell, bønder og andre som skal arbeide med Inn på tunet-dagaktivitetstilbud for personer med demens. Den nye utgaven er revidert og faglig oppdatert av redaktør og hovedforfatter Signe Tretteteig. Ane Stavrum har bidratt med tekst.
Håndboka er laget av Aldring og helse på oppdrag fra Statsforvalteren i Oslo og Viken og Landbruksdepartementet.

Last ned en gratis digital versjon av boka Inn på tunet. Dagaktivitetstilbud til personer med demens

Antall sider: 91
Utgivelsesår: 2023
ISBN: 978-82-8061-909-9 (PDF)