Fortsatt i arbeid - med demens(digital versjon)

Fortsatt i arbeid - med demens(digital versjon)
Varenr.
3084

Kvantumsrabatt

Loading...
Dette heftet er utarbeidet av Aldring og helse på oppdrag fra Helsedirektoratet. Målsettingen er å gi en enkel veiledning til arbeidsgivere som opplever at en arbeidstaker utvikler demens.
Hvordan kan en best mulig ta vare på en arbeidstaker når vedkommende på grunn av sviktende kognitiv fungering møter store utfordringer med å mestre til nå kjente arbeidsoppgaver?

Vanskelige samtaler må tas på en respektfull måte, tilrettelegging vurderes og samtidig må hensynet til øvrige arbeidstakere og virksomheten ivaretas.

 

Last ned digital versjon av heftet her

 

Antall sider: 22

Utgivelsesår: 2019

ISBN 978-82-8061-462-9 Papir

ISBN 978-82-8061-326-4 Digital utgave

 

 

Relatert