En kartlegging av aldring og helse i fem helse-og sosial...

En kartlegging  av aldring og helse i fem helse-og sosial...
Varenr.
3255
Forfatter

Kvantumsrabatt

Loading...

I denne kartleggingen viser forsker Kariann Krohne hvordan de 54 studiestedene som ble inkludert i
kartleggingen synligjør eldre mennesker som pasient- og brukergruppe i sitt studietilbud