CNTB - testhefte(pk a 10stk)

CNTB - testhefte(pk a 10stk)
Varenr.
3394
Pris
kr 380,00 Eks. MVA

Kvantumsrabatt

Loading...
CNTB (nevropsykologisk testbatteri)
CNTB er et nevropsykologisk testbatteri for utredning av kognitiv svikt og demens i tilfeller der pasienten har lavt utdanningsnivå, manglende språkferdigheter og/eller kulturell bakgrunn som skaper barrierer i utredningen. CNTB kan administreres ved bruk av tolk.
CNTB består av:
• Testhefte
• Testmateriell
• Veiledning for administrering og skåring, inkludert normer
CNTB er kun tilgjengelig for autoriserte psykologer og leger med kompetanse i kognitiv testing og utredning, og kan fås ved henvendelse til post@aldringoghelse.no Oppgi ditt nummer i helsepersonellregisteret (HPR-nr.) når du kontakter oss.
Vær oppmerksom på at to av testene som inngår i CNTB, Five Digit Test og Color Trails, må kjøpes eksternt.
Den norske versjonen av CNTB er en oversettelse og tilpasning av den danske og engelske versjonen av CNTB, utviklet av Nationalt Videnscenter for Demens ved T. Rune Nielsen i 2013. Norsk versjon er utviklet av Nasjonalt senter for aldring og helse på oppdrag fra Helsedirektoratet. Faglig tilpasning og oversettelse er utført av Peter Bekkhus-Wetterberg og Jørgen Wagle.
CNTB selges som «startkit» og består av et hefte med testmateriell, en veileder og ti testhefter. Ved behov kan man tilleggsbestille testhefter i pakker á ti testhefter pr. pakke.
Aldring og helse tilbyr kurs i utredning av kognitiv svikt og demens hos personer med minoritetsbakgrunn, der blant annet bruk av CNTB blir gjennomgått. For nærmere informasjon, se https://butikk.aldringoghelse.no/kurs.

Utgivelsesår: 2022
INTERN-NR: 00040 (Testhefte) Antall sider: 21
INTERN-NR: 00041 (Veiledning for administrering og skåring) Antall sider: 22
INTERN-NR: 00042 (Testmateriell) Antall sider: 23

Relatert