Behov hos personer med demens

Behov hos personer med demens
Varenr.
3154

Kvantumsrabatt

Loading...

For å sikre brukerinvolvering for personer med demens fikk Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse for planperioden til Demensplan 2020 i oppdrag fra Helsedirektoratet å innhente kunnskap om brukerbehovet hos personer med demens.

I prosjektet «Behov hos personer med demens – et kunnskapsgrunnlag for Demensplan 2020» har vi systematisk hentet inn kunnskap om behov hos personer med demens. Vi har sett på personens egne opplevelser av behov, hva pårørende opplever som behov, og hva tjenesteyter vurderer som vesentlig for å møte personens behov. Slik har vi skaffet til veie et solid kunnskapsgrunnlag for en innovativ utvikling av tjenestene til personer med demens og deres pårørende. Dette kunnskapsgrunnlaget vil også kunne gi retning for hvordan ressursene bør prioriteres og styres, og hvilke områder det bør satses på i opplæring og utdanning. Vi har også hatt som mål å kunne gi anbefalinger til etablering av verktøy og rutiner for systematisk innhenting av informasjon om brukerbehov i fremtiden.

Prosjektgruppa har bestått av forskningssjef/professor Geir Selbæk, fagsjef demens / ph.d. Guro Hanevold Bjørkløf, professor/seniorforsker Anne Marie Mork Rokstad, forsker/ph.d. Elisabeth Wiken Telenius, professor/seniorforsker Siren Eriksen og assisterende forskningssjef / professor Øyvind Kirkevold. Gruppa har samarbeidet med Kari-Ann Baarlid og Gry Caroline Aarnes fra Nasjonalforeningen for folkehelsen om planlegging og gjennomføring av spørreundersøkelsen til personer med demens.

 

Redaktør for rapporten har vært Anne Marie Mork Rokstad.

 

 

Last ned digital versjon av heftet  DP2020 Rapport Behov hos personer med demens interaktiv

 

Last ned digital versjon av heftet DP2020 Rapport Behov hos personer med demens web

 

Antall sider: 42

Utgivelsesår: 2020

ISBN: 978-82-8061- 616-6 (PDF)