Bedre hverdag for personer med demens

Bedre hverdag for personer med demens
Varenr.
3226

Kvantumsrabatt

Loading...

Bedre hversag for personer med demens

På oppdrag fra Helsedirektoratet ble det i perioden 2009–2011 gjennomførte et nasjonalt utviklingsprogram for miljøbehandling (Miljøprogrammet) som en del av Demensplan 2015. Ansvarlig for arbeidet var et konsortium bestående av Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse, NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus og Alderspsykiatrisk forskningssenter ved Sykehus Innlandet HF. Hovedmålsettingen med miljøprogrammet var å utvikle og formidle kunnskap om hvordan livskvalitet og trivsel hos personer med demens kan bedres. Ulike metoder ble prøvd ut i en rekke utviklingsprosjekter. En felles overbygning for de metoder som ble brukt i programmet var personsentrert omsorg, et verdigrunnlag som er bredt anbefalt innen demensomsorgen.

I denne rapporten gjengis erfaringer fra de ulike delene av utviklingsprogrammet. Målet med rapporten er å formidle erfaringer som kan være til nytte i arbeidet med å implementere personsentrert miljøbehandlingstilnærming i behandling og omsorg for personer med demens i norske kommuner. Anne Marie Mork Rokstad har vært redaktør for utgivelsen.


Last ned digital versjon av boken Bedre hverdag for personer med demens

 

Antall sider: 210              

Utgivelsesår: 2012

ISBN: 978-82-8061-747-7 (PDF)