Å leve med demens

Å leve med demens-erfaringsbasert utvikling av tilbud. Til Arnfinn Eek på 60-års dagen

Kolleger og venner ønsker å gratulere Arnfinn Eek med 60-årsdagen. Vi har laget en bok som tar opp
temaer jubilanten har vært interessert i og jobbet med i en årrekke og fremdeles er levende opptatt
av. Stikkord er organisering, nyetablering og formidling av ny kunnskap. Fordi hvert felt er
omfattende, blir artiklene varierte og tar opp utvikling i historisk perspektiv, faktabeskrivelser av
aktuell behandling og rammebetingelser for virksomhet på demensfeltet. Diagnostikk, hukommelse,
utfordrende atferd, subjektiv opplevelse av demens, hjelp til pårørende og kompetanseheving er
blant temaene. Aktuelle utfordringer i forhold til aldring og funksjonshemning og eldre med
utviklingshemning er tatt opp i egne kapitler.

 

Last ned digitalversjonen av boken Å leve med demens

 

Antall sider: 292

Utgivelsesår: 2008

ISBN: 978-82-8061-762-0 (PDF)