Velferdsteknologi

Velferdsteknologi - og person-nær teknologi til personer med kognitiv svikt og demens

På kurset gis en introduksjon om kognitiv svikt og demens, før vi fordyper oss i metoder for brukerbehovsanalyse og å identifisere best mulige løsninger.

Vis mer informasjon

Program (info)