Fagprosedyre for diabetes

Fagprosedyre for diabetes
Varenr.
3495

Kvantumsrabatt

Loading...
Fagprosedyre for diabetes i kommunale helse- og omsorgstjenester
Høsten 2022 fikk Nasjonalt senter for aldring og helse i oppdrag fra Helsedirektoratet å lede arbeidet med å oppdatere og videreutvikle «Fagprosedyre for behandling av diabetes på alders- og sykehjem» fra 2012.  Hensikten med den nye fagprosedyren er å sikre kvaliteten på behandling og oppfølging av diabetes i de kommunale helse- og omsorgstjenestene.

De fleste med diabetes som mottar kommunale helse- og omsorgstjenester, er eldre over 65 år. Gode rutiner for oppfølging av glukosemåling og kunnskap om diabetes hos eldre er nødvendig for å hindre både over- og underbehandling. Det er sentralt at helse- og omsorgspersonell har forståelse for at diabetesbehandling og -oppfølging må ses i sammenheng med sykdommens alvorlighetsgrad og pasientens samsykelighet, legemiddelbruk, ernæringstilstand og skrøpelighet. Det har videre vært et mål å vie ekstra oppmerksomhet mot grupper av befolkningen med særlige utfordringer knyttet til diabetes. Herunder personer med utviklingshemming og personer med kognitiv svikt/demens.

Fagprosedyren er skrevet av Marjolein M. Iversen, Ingvild Hernar, Tilla Landbakk, Anne Haugstvedt og Tore Julsrud Berg. Redaktør har vært Kariann Krohne ved Aldring og helse.

ISBN: 978-82-8061-946-4 (PDF) Utgivelsesår: 2023
ISBN: 978-82-8061-945-7 (trykt) Utgivelsesår: 2024
Antall sider: 51

Last ned her

Relatert

Fagprosedyre for diabetes
kr 125,00 Eks. MVA