Et langt liv med blødersykdom

Et langt liv med blødersykdom
Varenr.
2127
Pris
kr 60,00 Eks. MVA

Kvantumsrabatt

Loading...

Kirsten Thorsen og Vigdis Hegna Myrvang (2012)

 
Helt fram til slutten av 1960-tallet var hemofili en livstruende blødersykdom som førte til død i barne- eller ungdomsalder. I dag har personer med hemofili tilnærmet normal levetid.

Hvordan er det å leve lenge med hemofili? Det er tema for dette heftet, som er basert på gruppeintervju med seks og dybdeintervjuer med ti personer (40-70 år) som har hemofili. Heftet beskriver livssituasjonen deres og hvordan hverdagslivet arter seg.

 

De eldste har ikke hatt samme behandlingsmuligheter som dem som vokser opp i dag. Intervjupersonene kan sies å tilhøre ulike kohorter, og vil ha opplevd ulike former for behandling og ha forskjellige livsløperfaringer. På hvilken måte har historiske endringer i behandlingsopplegget innvirket på livsløp, livskvalitet og framtidsutsikter?

 

Heftet retter seg mot fagfolk, ansatte i tjenesteapparatet, undervisningspersonell, studenter, forskere og personer med blødersykdom og deres pårørende.

Dette heftet et ett av flere med bakgrunn i prosjektet "Livsløp og aldring blant personer (40+) med en sjelden tilstand".

ISBN 978-82-8061-177-2