Veier til inkluderende eldreomsorg

Veier til inkluderende eldreomsorg
Varenr.
3293
Forfatter

Kvantumsrabatt

Loading...

Veier til inkluderende eldreomsorg

Skeive perspektiv

Denne boken er skrevet av Janne Bromseth, og er utgitt av Fri Oslo og Akershus. Utgivelsen er et samarbeid mellom Fri OA/Skeiv Kunnskap og Senter for fagutvikling og forskning, sykehjemsetaten, Oslo kommune.

Eldre skeive (LHBTIQ-personer) er en sammensatt gruppe som har en ting til felles: de har lav tillit til at de kommer til å bli møtt med respekt og kunnskap i eldreomsorgen og uttrykker uro for negative reaksjoner. I sin ytterste konsekvens innebærer det "å gå tilbake i skapet" – å la være å synliggjøre viktige deler av hvem en er, ens relasjoner og livshistorie, noe som gir dårligere tilgang til god omsorg.

Mange helsearbeidere innenfor eldreomsorgen ønsker å bidra til å fremme likestilling og hindre diskriminering på bakgrunn av kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og seksuell orientering, men savner kunnskap om hvordan. Hvordan kan vi jobbe systematisk og langsiktig med å skape omsorgstjenester der alle kan være seg selv uavhengig av hvilket kjønn en identifiserer seg som eller hvem en tiltrekkes av?

Veier til inkluderende eldreomsorg: skeive perspektiv gir faglig kunnskap om kjønn, seksualitet og skeives aldringsvilkår og inneholder praktiske ressurser for å kunne kartlegge egen virksomhet, reflektere rundt egne holdninger og case øvelser for å kunne trene på en mer inkluderende praksis. Den gir også konkrete tips og råd for å kunne skape bedre forutsetninger for god personsentrert omsorg – også for de av oss som bryter med normer for kjønn og seksualitet.


Last ned digital versjon av boken her

Utgiver: Fri Oslo og Akershus

Utgivelsesår: 2020

ISBN: 9788269170306

Antall sider: 90