Systematisk oppfølging etter demensdiagnose

Systematisk oppfølging etter demensdiagnose
Varenr.
3167
Forfatter

Kvantumsrabatt

Loading...

Evalueringsrapport: Systematisk oppfølging etter demensdiagnose

Som en del av Demensplan 2020 lyste Helsedirektoratet i 2016 ut tilskudd til kommuner som ønsket å delta i et utviklingsprosjekt for å utvikle og prøve ut modeller for systematisk oppfølging etter demensdiagnose. Det ble gitt tilskudd til 14 underprosjekter som til sammen omfattet 21 kommuner. Det skal gis informasjon og tilbud om «rett» tiltak eller tjeneste til «rett tid». Prosjektene under «systematisk oppfølging etter demensdiagnose» (SOED) skal konsentrere seg om tidene mellom diagnose og når det er behov for andre helsetjenester i hjemmet.

Det ble etablert en arbeidsgruppe for utviklingsprosjektet som besto av Helsedirektoratet, Aldring og helse og Nasjonalforeningen for folkehelsen. Aldring og helse fikk også i oppdrag å gjennomføre en ekstern evaluering av kommunenes prosjekter, og dette er rapporten fra denne evalueringen.

Prosjektet viser at tidlig systematisk oppfølging etter diagnose har effekt. Det vil si at det ble kontinuitet og forutsigbarhet i tjenesten og brukere og pårørende fikk tillit og trygghet.

SOED er forskjellig fra kommune til kommune, og det er vanskelig å skille ut hva som er den beste modellen, men det er viktig at SEOD omfatter både en fast kontaktperson, somatisk oppfølging, psykososial støtte, lavterskel tilbud (aktiviteter) og bruker- og pårørendeskoler. Det er avgjørende at SOED er solid politisk og faglig forankret.


Last ned digital versjon av heftet Systematisk oppfølging etter demensdiagnose

Antall sider: 47
Utgivelsesår: 2020
ISBN: 978-82-8061-603-6 (PDF)
Evalueringsrapport: Systematisk oppfølging etter demensdiagnose