Sansehager for personer med demens (digital versjon)

Sansehager for personer med demens (digital versjon)

Kvantumsrabatt

Loading...

Sansehager for personer med demens-utforming og bruk

Hva er spesielt for en sansehage for personer med demens? Hvilke symptomer ved demens gjør at det er nødvendig med spesiell tilrettelegging? Hva skal hagen inneholde, og hvorfor? Hva slags gjerde kan brukes? Hvor stor bør hagen være? På hvilken måte kan vi tilrettelegge for at personer med demens kan oppleve trygghet, glede og mestring når de er ute i hagen? Når er hagen ferdig: hvordan kan den brukes?

Denne boka tar sikte på å gi svar på mange av de spørsmålene som melder seg når det skal lages en ny sansehage, og når hagen skal tas i bruk.

Innholdet i boka bygger på resultatene og erfaringene far det femårige prosjektet "Sansehager - utomhusanlegg som en del av boligen til personer med demens". Prosjektet ble gjennomført av Nasjonalt kompetansesenter for demens i samarbeid med Husbanken og Hageselskapet. Den egner seg for arkitekter, landskapsarkitekter, gartnere, planlegger og alle som jobber i demensomsorgen og ellers med pasientgruppen.

Last ned digital versjon av boken Sansehager for personer med demens

Antall sider: 152
Utgivelsesår: 2007
ISBN 978-82-8061-540-4 (digital)