Måltider er mer enn mat

Måltider er mer enn mat
Varenr.
2190
Pris
kr 70,00 Eks. MVA

Kvantumsrabatt

Loading...

Personer med demens i dagaktivitetstilbud.

Dette temaheftet er laget for å gi gode ideer til hvordan måltidene kan tilrettelegges i dagaktivitetstilbud for personer  med demens. Dagaktivitetstilbud skal bidra til en meningsfull hverdag med fokus på aktivitet, opplevelse av mestring, trygghe og sosialt samvær. Måltidet er et tiltak uten store kostnader som kan være med på å fremme og tilrettelegge for en positiv atmosfære som kan smite over på miljøet i dagaktivitetstilbudet generelt.
Et av satsingsområdene i Demensplan 2015 er etablering av dagaktivitetstilbud tilrettelagt for personer med demens.
 
Antall sider: 27
Utgivelsesår: 2012
ISBN: 978-82-8061-185-7