Måltider er mer enn mat

Måltider er mer enn mat
Varenr.
2190
Pris
kr 70,00 Eks. MVA
Forfatter

Kvantumsrabatt

Loading...

Grethe Berg

Måltider er mer enn mat; Personer med demens i dagaktivitetstilbud

Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse / Forlaget Aldring og helse 2012

ISBN 978-82-8061-185-7

Dette temaheftet er laget for å gi gode ideer til hvordan måltidene kan tilrettelegges i dagaktivitetstilbud for personer  med demens.

Dagaktivitetstilbud skal bidra til en meningsfull hverdag med fokus på aktivitet, opplevelse av mestring, trygghe og sosialt samvær.

Måltidet er et tiltak uten store kostnader som kan være med på å fremme og tilrettelegge for en positiv atmosfære som kan smite over på miljøet i dagaktivitetstilbudet generelt.

Et av satsingsområdene i Demensplan 2015 er etablering av dagaktivitetstilbud tilrettelagt for personer med demens.